فعالیت عمرانی شهرداری بانه به روایت تصاویر 

1-اتمام عملیات جدول‌گذاری پارک محله‌ای بنی رزان

2 عملیات آسفالت ۱۲ متری محله گلستان

3- عملیات زیرسازی و قیرپاشی جهت آسفالت ۱۲ متری محله گلستان

4-عملیات لکه گیری با آسفالت معابر شهری

5 عملیات زیرسازی و جدول گذاری پارک منطقه‌ای ترخان آباد

6-عملیات لکه گیری با آسفالت معابر شهری

 

Photo 2021 10 12 13 12 30Photo 2021 10 12 13 16 32Photo      Photo 2021 10 04 21 56 13Photo 2021 10 04 22 06 12