طرح ساماندهی معبر اصلی بازارچه روز شهرداری، با مصوبه شورای ترافیک در حال اجراست


طرح ساماندهی معبر اصلی بازار روز شهرداری یعنی خروجی میدان ۱۵ خرداد به سمت بازارچه کفش فروشان، هتل ستاره طلایی و خیابان هژیر با مصوبه شورای ترافیک شهرستان در حال اجراست.

بر اساس این خبر، شهرداری بانه اجرای طرح ساماندهی مسیر یاد شده‌را به دنبال توقف غیرمجاز و تردد بی رویه خودروهای سبک و با درخواست اهالی و کسبه محل، پس از بازدید کارگروه فنی شورای ترافیک به عنوان مصوبه این شورا در دستور کار خود قرار داده است.

گفتنی است کوچه مجاور بازار روز شهرداری مسیری کم عرض و صرفاً جهت دسترسی به غرفه های بازارچه، مغازه‌ها و محله‌ های واقع در مسیر بوده، اما در چند سال اخیر تردد بی رویه و توقف غیرمجاز خودروها به معضلی جدی برای کسبه و ساکنان محله تبدیل شده است اما با اجرای طرح ساماندهی این مسیر، علاوه بر انسداد تردد خودروها، فضای کنونی زیباسازی و منظرسازی خواهد شد.

شایان ذکر است طرح سنگ فرش معبر اصلی بازار روز در سال‌های گذشته اجرا شده و بستر اصلی اجرای طرح ساماندهی و احداث پیاده راه، در چارچوب آن فراهم شده است.

 

Photo