78 

 

گزارش تصویری از ملاقات مردمی مهندس فاتحی سرپرست شهرداری بانه

 

با همشهریان ارجمند در خصوص بررسی و حل مشکلات آنان