افتتاح پارک فتحیان و بلوار کاروانیان 

 

پارک فتحیان ، و بلوار کاروانیان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان بانه ،اعضای شورای اسلامی شهربانه ، شهردار بانه ، و جمعی دیگر از مسئولین محلی شهرستان افتتاح گردید.


پارک فتحیان واقع درخیابان سیدجمال الدین درزمینی به مساحت ۴۲۰۰مترمربع شامل ۱۱۰۰متر مربع موزاییک،۱۰۵۰مترمربع جدول، بتن ریزی پیست دوچرخه سازی وشهربازی

۱۴۱۰متر مربع وفضای سبز۱۶۹۰متر‌مربع با هزینه بالغ بر۲۱میلیارد و۵۰۰میلیون ریال توسط شهرداری بانه‌به‌بهره برداری رسید.

بلوار کاروانیان با مساحت ۱۴۸۲۰مترمربع بامختصات ومشخصات به طول ۱۳۰۰متر مربع وعرض میانگین ۱۲متر مربع شامل ۵۳۵۰متر مربع جدول،آسفالت ۲۴۳۷مترمربع،قیر ام سی ۱۴تن ،لایه اساس وزیر اساس ۱۴۸۲متر مربع باهزینه بالغ بر۶۰میلیارد ریال توسط شهرداری بانه‌به‌بهره برداری رسید.

WhatsApp Image 2022 08 30 At 133612

WhatsApp Image 2022 08 30 At 133610

WhatsApp Image 2022 08 30 At 133614