کلیات لایحه درآمدی پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری بانه تصویب شد.

 

لایحه درآمدی پیشنهادی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری تغییراتی داشته که از جمله افزایش برخی عوارضات و جرایم کمیسیون‌های شهرداری در چارچوب ضوابط مالی شهرداری‌ها را می‌توان برشمرد. در این گزارش آمده است: از جمله ویژگی های لایحه درآمدی سال آینده که در چارچوب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تنظیم شده است، توجه ویژه به ایثارگران، تخفیفات ویژه برای اقشار کم درآمد، فعال شدن عوارض کسب و پیشه، نحوه تقسیط پذیره و جرایم کمیسیون ها متناسب با توان مالی شهروندان و مراجعه کنندگان و تخفیفات ناشی از تجمیع پلاک‌های دارای سند ثبتی می باشد. گفتنی است لایحه درآمدی سال ۱۴۰۲ شهرداری بانه که در موعد مقرر قانونی تقدیم شورای اسلامی شهر بانه شده است، در جلسه شماره ۹۳ شورای اسلامی شهر تصویب شده و به تایید هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان بانه رسیده است.

 

 لایحه درامدی 1401

لایحه درامدی 1402Photo