به اطلاع شهروندان محترم بانه‌ای می‌رساند به موجب تفاهم نامه شرکت باز آفرینی با شهرداری به شماره ۱۰۰٫۰۱٫۳۰۰۰۲ مورخه

۱۴۰۱٫۴٫۲۳ و در راستای حمایت از بازسازی و نوسازی محله های قدیمی و به منظور جلب مشارکت و تشویق ساکنان این محله ها،

شهرداری بانه برای آن دسته از شهروندان صاحب املاک واقع در محدوده بازآفرینی که در اجرای ضوابط شهرسازی قبل از احداث، اقدام به

 اخذ پروانه می نمایند، پروانه ساختمانی با ۱۰۰ درصد تخفیف (رایگان) صادر می‌نماید.


متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد فنی و شهرسازی شهرداری بانه مراجعه فرمایند

 

.WhatsApp Image 2022 09 05 At 104833